Co to jest mozambique drill?

Mozambique drill (alternatywna nazwa „failure drill”) to technika strzelania z bliskiej odległości, w której strzelec oddaje dwa błyskawiczne ….