Jeden z największych chadów…

Jeden z największych chadów Hollywood minionego wieku – Warren Beatty

#chad #gigachad #ladnypan #film #aktorstwo #hollywood #gimbynieznajo