Netflix odmawia pokazywania rosyjskich kanałów

Platforma Netflix odmówiła dodania rosyjskich programów do swojej oferty, mimo że wcześniej zobowiązał się do ich umieszczenia w swoim katalogu.