Sklepik

Fragment filmu „Bułgarski Pościkk” nakręconego przez Z.F. Skurcz.