Za kulisami Parku Jurajskiego…

Za kulisami Parku Jurajskiego 3.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #film #fotohistoria #myrmekochoria